Dekarbonizace ve stavebním sektoru? Ještě se budeme muset snažit

Doba čtení   1 min
Sdílet

Dekarbonizace ve stavebním sektoru? Ještě se budeme muset snažit
bezemisni.cz

29. 2. 2024 proběhla v mediálním domě Economia panelová diskuze Aliance pro bezemisní budoucnost. Týkala se hlavně toho, jestli je vůbec stavební sektor na bezemisní budoucnost připraven. Co bylo výsledkem debaty? A jaké konkrétní body byly probírány?

Ekodesign ve stavebnictví?

Hlavními tématy této diskuze se měly stát emisní povolenky a také výzvy v ekodesignu pro stavební sektor. U emisních povolenek, tedy nástroji, který si klade za cíl snížit emise CO2 a dalších skleníkových plynů v EU, se probíral jejich reálný dopad na stavebnictví. Mimo zmíněného ekodesignu se nevyhnula debata ani novým technologiím a jejich dopadu na životní prostředí např. z hlediska recyklovatelnosti.

Nejdůležitější téma diskuze – energetická náročnost budov

Následně Aliance pod vedením moderátora Jaroslava Maška probrala jedno z nejdůležitějších témat setkání – Směrnici o energetické náročnosti budov. V kontextu této směrnice se mluvilo především o nutnosti podporovat přechod na udržitelnější materiály. Jako hlavní nástroj k tomu cíli byla jmenována digitalizace a následné využití programu BIM. Ten má v budoucích letech snížit množství chyb během výstavby, což povede k přímému dopadu na snižování emisí. Jako zajímavý finanční nástroj byl dále zmíněn program ELENA Národní rozvojové banky, který by mohl pomoci financovat projekty zaměřené na energetickou efektivitu.

Co z diskuze vyplynulo?

Výsledek setkání je jasný. Stavební sektor je na cestě k dekarbonizaci. Ale má před sebou ještě mnoho výzev. Abychom se tedy stali do roku 2050 uhlíkově neutrální, potřebujeme ještě mnoho společného úsilí. Od firem, výzkumných institucí i vlády. Tato diskuze nastínila nejen další kroky, ale zdůraznila také potřebu podobných dialogů týkajících se dekarbonizace v oboru stavebnictví.