Elektronika jako motor lidského pokroku a nechtěná role v ochraně životního prostředí

Doba čtení   3 min
Sdílet

Elektronická zařízení jsou součástí našeho každodenního života a prakticky se bez nich neobejdeme nejen v pracovním prostředí, ale i v osobním životě. Ačkoliv elektronika nepatří mezi rychloobrátkové zboží, počet elektronického odpadu velmi rychle roste. To je zapříčiněno rychlým technologickým pokrokem a konzumní společností. Elektronický odpad není vždy součástí formálního procesu zpracování odpadu dle evropských norem, ale v mnoha případech končí v rozvojových zemích, kde je zpracován nevhodnými technikami. Jak tedy prodloužit životnost elektroniky a zajistit její recyklaci?

Elektronika jako motor lidského pokroku a nechtěná role v ochraně životního prostředí
Zdroj: Unsplash, John Cameron

Nárůst používání elektronických zařízení vede k vysoké celosvětové produkci elektronického odpadu

E-waste je obecný název pro elektronický odpad, který zahrnuje vyřazená elektronická zařízení nebo rozbité elektronické/elektrické předměty. Neutuchající inovace a nové technologie zkracují životnost produktů a přispívají k ohromné světové produkci elektronického odpadu. V roce 2019 činila celosvětová produkce elektronického odpadu 53,6 milionů tun. Zdokumentovaný a řádně recyklovaný elektronický odpad představuje pouhých 17,4 %. Zbylých 82 % není řádně recyklováno – konkrétně 8 % je vyhozeno do směsného odpadu a se 74 % se obchoduje a nakládá v nežádoucích podmínkách nebo se odkládá na skládku.  

Elektronický odpad nebo opravitelná elektronika? V některých případech se jedná o to samé

Předpokládá se, že 7–20 % celosvětového elektronického odpadu je exportováno do dalších zemí jako zboží z druhé ruky. Případová studie týkající se Nigérie ukázala, že v letech 2015/2016 bylo do země dovezeno přibližně 77 % použitých elektronických zařízení z členských států EU. Trasování globálních toků elektronického odpadu je ale velmi složité a neustále se mění dle různých ustanovení a předpisů, které vzejdou v platnost. Kvůli tomu se často mění i cílové země, do kterých míří elektronický odpad nelegálně. Stanovené předpisy se dají velice snadno obejít. Do rozvojových zemí je totiž elektronický odpad dovážen pod štítkem „opravitelný“, díky němuž není označen za odpad a může tak obcházet Basilejskou úmluvu, která omezuje pohyb nebezpečných odpadů přes hranice a jejich zneškodňování ve státech třetího světa, kde je k tomuto tématu nedostatečná legislativa.

Prodlužování životního cyklu IT techniky a její leasing pomáhá s problematikou elektroodpadu

IT technika na leasing není žádné sci-fi. Ve firmách již běžně funguje a leasing si můžete sjednat například od firem, jako je CSI Leasing nebo czc.cz. Hlavními výhodami tohoto leasingu je rozložení veškerých pořizovacích nákladů do splátek, jejichž suma je obvykle nižší než kupní cena při standardním nákupu. Další výhodou je zjednodušení administrativy díky jedné smlouvě na veškerý soubor IT zařízení pořízeného v rámci kalendářního čtvrtletí. Leasing IT techniky dále zajišťuje bezpečnou likvidaci dat a řádnou recyklaci elektroniky, pokud nelze produkt dále využít nebo poskytnout k dalšímu prodeji. CSI leasing repasované PC dodává do nemocnic, škol nebo je prodává na vlastním e-shopu. 

Pokud se vám leasing IT techniky nezamlouvá, myslete vždy na co nejdelší prodloužení životního cyklu daného zařízení. Toho lze dosáhnout například pomocí rotace počítačů. Dosloužilá IT technika z administrativy lze například použít na měření ve výrobě nebo na jiné lehčí úkony. Dalším důležitým prvkem je pořizování techniky dle pozice zaměstnanců. Výkonnější techniku pořídit pro databáze, vývoj a výzkum, zatímco klasické, jednodušší počítače pro administrativní pozice. Za zvážení stojí i samotný nákup repasované techniky, například od gigacomputer.cz nebo pocitace24.cz. 

Ať už si vyberete leasing, nebo prodlužování životního cyklu IT techniky, nezapomínejte na školení zaměstnanců z hlediska správného technického a energetického užívání techniky. Vybírejte takovou elektroniku, u které je možnost snadné opravy a/nebo výměny dílů.

  Máte IT techniku u vás ve firmě podchycenou? Přečtěte si našich 12 tipů, jak na celkovou udržitelnost ve firmě.