11. 6. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Jak na udržitelné stravování ve firmě?

V současnosti se udržitelnost stává prioritou mnoha společností. Vedle snahy o snižování emisí a využívání obnovitelných zdrojů energie...

Jak na udržitelné stravování ve firmě?

Jak na udržitelné stravování ve firmě?
Zdroj: Zdroj: Pexels

Jak snížit ekologickou stopu stravování?

Firmy mohou zvážit snížení množství masa podávaného ve firemních jídelnách nebo na akcích. Ze studií vyplývá, že rostlinná strava má v porovnání s živočišnou výrazně nižší ekologickou stopu, jelikož její produkce s sebou nese nižší emise skleníkových plynů a je také méně náročná na spotřebu vody a využití a zábor půdy.

Alternativou může být zavedení „flexitariánského“ přístupu, který zdůrazňuje snížení konzumace masa. V praxi může jít o zavedení bezmasých dnů do firemní jídelny. Možnou variantou je také úplný přechod stravovacího zařízení na vegetariánskou (z jídelníčku vyloučeno maso) nebo veganskou (z jídelníčku vyloučeny všechny živočišné produkty) stravu.

Dále je také důležité zvýšit podíl lokálních a sezónních potravin, což snižuje emise spojené s přepravou potravin a podporuje místní zemědělce. Stejné principy je možné aplikovat i na catering na firemních akcích.

Jak snížit množství vyprodukovaného odpadu?

Snížení množství vytvářeného odpadu je dalším důležitým krokem k udržitelnosti. Firmy mohou zavést systémy recyklace a kompostování, aby minimalizovaly množství odpadu, který končí na skládkách. Vzdělávání zaměstnanců o správném třídění odpadu a důležitosti minimalizace plýtvání je také klíčové.

Firmy mohou do vlastních kantýn zavést bezobalová řešení, nebo v případě že pro ně kantýnu zařizuje externí dodavatel, mohou tuto podmínku zadat do výběrového řízení (ostatně jako i další požadavky na zdravou stravu a vegetariánské dny). Kromě toho je vhodné preferovat používání ekologicky šetrných obalů. Pokud se zaměstnanci stravují u externí společnosti, je vhodné v tomto zařízení domluvit například zavedení systému REkrabiček, díky kterému lze jídlo a pití z restaurací, kantýn a kaváren zabalit do vratného a znovupoužitelného obalu.

Podpora zdravého stravování jako firemní benefit

Udržitelné stravování nezahrnuje pouze ohleduplnost k životnímu prostředí, ale také péči o zdraví zaměstnanců. Firmy by měly nabízet různorodou nabídku potravin, která je vyvážená a výživná. To zahrnuje více ovoce, zeleniny, celozrnných produktů a minimalizaci přídavku cukru a nezdravých tuků. Podpora zdravého stravování může také zahrnovat organizování workshopů o výživě a poskytování informací zaměstnancům o výhodách zdravého stravování. Zaměstnanci to budou jistě považovat i za významný firemní benefit.

V České republice působí například organizace ProVeg, která je mezinárodní organizací pracující na transformaci globálního potravinového systému. Na jejích stránkách lze nalézt informace o rostlinné stravě ale i výzvy pro firmy.