20. 6. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Měníte svět k lepšímu? Přihlaste se do cen SDGs

Pokud se alespoň trochu zajímáte o udržitelnost, jistě znáte cíle udržitelného rozvoje neboli SDGs. Jedná se o 17 cílů, které byly...

Měníte svět k lepšímu? Přihlaste se do cen SDGs

Měníte svět k lepšímu? Přihlaste se do cen SDGs
Zdroj: Zdroj: OSN

Ceny SDGs jsou unikátním oceněním, které mohou získat nejen velké globální firmy, ale i malé a střední podniky, neziskové organizace, školy i města za naplňování cílů OSN. Tímto dostávají příležitost ukázat, jakým způsobem pomáhají svou činností k naplňování udržitelného rozvoje. Ocenění vzniklo v roce 2017 a stojí za ním Asociace společenské odpovědnosti. Letos se pořádá již šestý ročník soutěže, který byl tradičně odstartován na Den Země (22. 4. 2022), přihlašovat se můžete až do konce června.

Kategorie soutěže

Soutěž letos disponuje osmi kategoriemi, do kterých se můžete přihlásit. Jedná se jak o tradiční kategorie, tak o kategorie nové. Vůbec poprvé je letos spuštěna kategorie Evropské komise, spojená s českým předsednictvím. Zároveň je žhavou novinkou ESG rating, do kterého se můžete zapojit a být tak součástí prvního komplexního srovnání společností v České republice dle ESG. Níže se můžete podívat na popis jednotlivých kategorií.

Diverzita, rovnost a inkluze

Tato kategorie je přímo pro vás, pokud: se ve své společnosti zasazujete o rovnost můžu a žen, je pro vás přirozené, že pracujete s lidmi s rozmanitými zájmy, které nesoudíte, nebo se například snažíte zmírňovat nerovnosti ve společnosti a lidé ze zranitelných skupin vám nejsou lhostejní. 

Vzdělání, zdraví a kvalitní život

Do této kategorie patříte, pokud se snažíte o kvalitní vzdělání, které je přístupné všem bez rozdílu, dbáte na zdraví, které je v udržitelném světě velice důležité, a přispíváte k tomu, aby lidé žili kvalitní život. 

Inovace, technologie a energie

Do kategorie se můžete přihlásit, pokud disponujete inovací nebo technologií, která zajišťuje pitnou vodu a kanalizaci pro všechny, vytváříte nové zdroje energie, nebo dokonce disponujete technologií, která velkou měrou přispívá k udržitelným městům a obcím. Vyvíjíte infrastrukturu, která je šetrná ke svému okolí.

Cirkulární ekonomika

Kategorie je určena pro projekty, které nakládají šetrně a odpovědně se zdroji a snaží se o udržitelnou spotřebu a výrobu. Aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe, předcházejí vzniku odpadu.  

Rozvojová spolupráce, mír a partnerství

Přihlašovat se mohou projekty, které se zasazují o udržení míru, dostání spravedlnosti. Zároveň věří, že partnerství a spolupráce je nezbytným krokem k úspěchu.

Mladý lídr

Do této kategorie se mohou hlásit jednotlivci, kterým nebylo ještě 30 let a již za sebou mají projekt, který přispívá k dosažení cílů SDGs.

Změna klimatu

Do kategorie se mohou hlásit projekty, které podporují ochranu přírody a biodiverzity. Zároveň projekty, které snižují svou uhlíkovou stopu nebo přichází s inovacemi, které řeší klimatické problémy naší planety.

Ocenění Evropské komise

Hlasování široké veřejnosti, které vybere nejzajímavější projekty financované EU. 

Máte-li projekt, který mění svět k lepšímu, přihlaste se! Termín odevzdání přihlášek je již za dveřmi, konkrétně přihlašování končí 30. 6. 2022.