Udržitelný slovníček #12: Digitalizace (1/2)

Doba čtení   2 min
Sdílet

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát dvoudílné vydání na téma digitalizace.

Udržitelný slovníček #12: Digitalizace (1/2)
Udržitelný slovníček #12: Digitalizace , Zdroj: Shahadat Rahman

Big data – Velké, složité a rozmanité soubory dat, které nejsou snadno zpracovatelné tradičními databázovými a analytickými nástroji. Zpracování a analýza big dat je klíčová například pro odhalování vzorců chování zákazníků a personalizaci nabídek. Pro tyto účely jsou vyvíjeny pokročilé technologie, jako jsou distribuované databázové systémy, strojové učení a umělá inteligence.

Digitální kompetence/gramotnost – Znalosti, které člověk potřebuje k bezpečnému využívání digitálních technologií a digitálního prostoru. Tyto kompetence se mění v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií a jaké trendy přicházejí. U digitální gramotnosti se sleduje rozvoj v oblastech digitálních technologií, tvorbě digitálního obsahu a komunikace či sdílení informací.

  Jak může digitalizace napomoci rozvoji cirkulární ekonomiky?

Digitální měna – Měna existující pouze v digitální podobě. Digitální měny nejsou vydávány centrální autoritou, jakými jsou centrální banky nebo vlády. Měny, které využívají kryptografii pro zabezpečení transakcí, se nazývají kryptoměny. Mezi nejznámější kryptoměny patří Bitcoin, Ethereum nebo Litecoin. Kryptoměny fungují na technologii blockchain (řetězce bloků). Každá transakce je zaznamenána ve veřejném řetězci bloků, který je udržován sítí uživatelů tzv. miners (těžaři). Díky tomu je blockchain odolný proti falšování a zásahům z třetích stran.

Digitální produktové pasyMateriálové pasy popisují, z čeho a kde byl daný výrobek vyroben, jakou má uhlíkovou stopu a jakým způsobem s ním nakládat na konci životního cyklu. Ve vybraných odvětvích (textil, stavebnictví, průmyslové baterie a baterie pro elektromobily) budou mít výrobky své digitální pasy již od roku 2024. Digitální pasy jsou základem pro digitalizaci průmyslu a aplikování cirkulární ekonomiky do praxe.

  Jaké výhody přináší digitální pasy výrobků?

Digitální tržiště – Prostřednictvím online tržiště mohou podniky prodávat své produkty zákazníkům, a to za pomoci internetu a digitálních technologií. Typicky se jedná např. o aukční portály (Aukro), specializovaná digitální tržiště jako Etsy nebo Airbnb, obecná digitální tržiště jako Amazon, ebay nebo Alibaba, případně tržiště s digitálním obsahem, jako je Google Play nebo App Store. Digitální tržiště jsou součástí Aktu o digitálních službách, který stanovuje legislativní podmínky tohoto druhu prodeje.

Internet věcí (Internet of Things/IoT) – Síť fyzických zařízení – elektronika, software, senzory, chytrá zařízení, ale také například spotřebiče a průmyslové stroje, které se mohou propojit skrze internet a vyměňovat si data v reálném čase. To vede k automatizovanému a efektivnímu řízení a monitorování zařízení i procesů. Mezi příklady IoT patří koncepty chytré domácnosti, chytrá města nebo automatizace výrobních procesů v rámci průmyslu 4.0.

  Předchozí díl Udržitelného slovníčku na téma sdílená ekonomika.