4. 1. 2024 Redakce 1 minuty čtení

Udržitelný slovníček #16: Finance

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát na téma financí.

Udržitelný slovníček #16: Finance

Udržitelný slovníček #16: Finance
Zdroj: Udržitelný slovníček #16: Finance, Zdroj: cottonbro studio

Zelený úvěr (green loan) – Tyto úvěry jsou poskytovány pod podmínkou, že budou financovat projekty podporující udržitelné podnikání, a to s cílem zlepšit nebo chránit životní prostředí. Obvykle jsou spojeny s transparentně nastavenými kritérii a pravidelným reportingem, aby bylo zajištěno, že finanční prostředky jsou skutečně použity na projekty s environmentálním přínosem.

Úvěr vázaný na cíle udržitelnosti (sustainability linked loan) – Typ úvěru, jehož podmínky, především úroková sazba, jsou přímo spojeny s dosažením konkrétních udržitelných cílů. Tento druh úvěru motivuje společnosti k zavádění a dodržování udržitelných praktik a cílů. Pokud společnost dosáhne nebo překročí tyto cíle, může se jí dostat lepších úvěrových podmínek právě v podobě nižší úrokové sazby.

Odpovědné investice – Přístup k investování, který zohledňuje environmentální, sociální a správní (ESG) faktory, jehož cílem je dosáhnout nejen finančního výnosu, ale i pozitivního společenského dopadu. Tento přístup klade důraz na investování do společností a projektů, které podporují udržitelný rozvoj a etické praktiky. U investorů jsou oblíbené zejména zelené investice, které se zaměřují specificky na projekty a firmy s pozitivním dopadem na životní prostředí.

  Jak odpovědně naložit s investicemi ukazují inspirativní příběhy českých firem. Podívejte se na výběr těch nejzajímavějších.

Zelené dluhopisy – Typ dluhopisů vydávaných za účelem financování projektů s přínosy pro životní prostředí. Tyto dluhopisy nabízí společnostem alternativní způsob získání finančních prostředků pro projekty s environmentálními přínosy.

Crowdfunding – Metoda získávání kapitálu prostřednictvím finančních příspěvků od široké veřejnosti, obvykle prostřednictvím internetových platforem. Tato strategie sdíleného financování umožňuje jednotlivcům i organizacím získat podporu pro různorodé projekty od podnikatelských záměrů až po umělecké nebo charitativní iniciativy.