4. 9. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Udržitelný slovníček #13: Digitalizace (2/2)

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát druhý díl na téma digitalizace.

Udržitelný slovníček #13: Digitalizace (2/2)

Udržitelný slovníček #13: Digitalizace (2/2)
Zdroj: Udržitelný slovníček #13: Digitalizace , Zdroj: Pixabay

Kyberbezpečnost – Bezpečnost informačních technologií, sítí, dat a počítačových systémů před kybernetickými hrozbami, útoky a neoprávněným přístupem.

Transparentnost – Způsob, jakým jsou prováděny a spravovány digitální procesy, technologie a sběr dat. Cílem transparentnosti je zaručit, aby byl veřejnosti a relevantním zúčastněným stranám poskytnut jasný obraz o tom, jak digitální transformace probíhá, jaké jsou její cíle a jaké jsou dopady na jednotlivce, firmy a společnost jako celek. Transparentnost zahrnuje zpřístupnění informací, otevřenost dat, transparentní rozhodování, otevřenost zdrojových kódů nebo zveřejňování výsledků.

Robotizace – Proces, při kterém je lidská práce nahrazována pomocí automatizace a robotů. Tato technologická transformace má za cíl zvýšit efektivitu, produktivitu a kvalitu výroby a služeb. Je také spojená s cílem snížit náklady a zvýšit bezpečnost práce a výrobní kapacitu. Robotizace se může vyskytovat v různých odvětvích, jako jsou průmysl, zdravotnictví, zemědělství, logistika nebo i v domácnostech. Robotizace zároveň vytváří nové otázky ohledně etiky a práce, jako je budoucnost jednotlivých zaměstnání, dopady na pracovní trh a potřeba vzdělávání pro nová technologická pracovní místa.

  Důležitým tématem digitalizace je i strojové učení a umělá inteligence. Jak pomáhá tento trend rozvíjet udržitelnost?

Digitalizace státní správy (e-government) – V roce 2023 vznikla Digitální a informační agentura, která má za cíl zlepšit úroveň digitalizace veřejné správy. DIA nastavuje nové standardy, implementuje jednotnou metodiku a efektivní projektové řízení digitalizace. Má také výrazně zlepšit služby v oblasti centrální koordinace a sdílení dat a usnadnit tak život občanům. Počítá se s vytvořením eDokladů, centrálně sdílených informačních systémů nebo jednotné mobilní aplikace státu.

Digitální EvropaDigital Europe je první evropský program s cílem akcelerovat digitalizaci Evropské unie. V rozpočtovém období 2021–2027 je pro tyto účely alokováno 7,6 miliard eur a financování půjde do těchto oblastí: umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, posilování digitálních kompetencí a rozšíření digitálních technologií napříč ekonomikou a společností.

  Nezapomeňte si přečíst i první díl udržitelného slovníčku na téma digitalizace.