Úspory energií

Doba čtení   3 min
Sdílet

Úspory energií zahrnují každodenní malé úkony, které si často už ani neuvědomujeme, i zásadní změny, které vyžadují plánování, efektivní financování i přesvědčení. S čím můžete ve firmě začít ještě dnes a jaká rozsáhlejší opatření je vhodné zvážit z dlouhodobého hlediska?

Úspory energií
Ušetřit finance i životní prostředí lze v mnoha oblastech využívání energií. Foto: Unsplash.com

Vzdělávání a motivace zaměstnanců

Zodpovědnost za úspory energií, a tedy i financí, leží na každém jednotlivci, který je zapojený do chodu firmy. Motivace by ale měla přicházet shora, důležitá je tedy pravidelná edukace zaměstnanců od vedení firmy spíše než nařízení a změny bez kontextu. Zaměstnanci by měli vědět, proč se jako firma o udržitelnější nakládání s energiemi snažíte, a vidět v jednotlivých opatřeních smysl. Pořádání či zprostředkování vzdělávacích seminářů a otevřených diskuzí je jednou z cest, jak toho dosáhnout.

Malé kroky vedoucí k velkým úsporám

Ideálním způsobem, jak identifikovat konkrétní oblasti s největším potenciálem úspor, je začít s odpadovou analýzou neboli skenem. Výsledkem skenu je dokument, který poukáže na konkrétní opatření, která lze za minimální finanční náklady implementovat do fungování firmy a díky kterým firma ušetří jak životní prostředí tak vlastní náklady. Příklady takových opatření lze nalézt v několika oblastech podnikového fungování:

  1. Osvětlení (automatické spínání a vypínání, úsporné žárovky)

  2. Ohřev vody (zefektivnění ohřevu a distribuce teplé vody)

  3. Vytápění (využití obnovitelných zdrojů: tepelná čerpadla, bioplynové stanice, fotovoltaické systémy, kogenerační jednotky a další či stavební úpravy budovy)

Při optimalizaci stávajícího provozu je dobré jít na úspory krok po kroku a jejich výsledky sledovat. Pokud plánujete výstavbu nového sídla společnosti, kanceláří nebo výrobní haly, vezměte si k ruce zkušené konzultanty, kteří vám poradí, jak jednotlivá opatření skloubit dohromady, aby bylo využití energie pro daný provoz co nejefektivnější, a kteří vám zároveň zároveň vypočítají financování a jeho návratnost.

Síla spolupráce

Otázka, jaký systém pro zeefektivnění využití energie zvolit, je velice individuální. Jedno je ale jisté – abychom společně dosáhli cílů Evropské unie v rámci Zelené dohody, obnovitelné zdroje energie je nutné využívat čím dál tím víc. Tím nejdůležitějším aspektem je přitom spolupráce – s městy, obcemi, s dalšími firmami. Ta umožňuje využití zbytkové energie, která na místě vzniku například nenajde využití – to mohou být například bioplynové stanice nebo spalovny směsného odpadu (ZEVO). Při instalaci rozsáhlejších projektů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, nebo například kogenerační jednotky, je pro úspěšnou realizaci podstatná také otevřená debata s veřejností, které se stavba týká.

Chytrá řešení a záruka úspor

Čím dál tím více se v oblasti úspor energií využívají chytré systémy, které dovedou pomocí predikce a analýzy zefektivnit spotřebu energií. Využít je můžete například pokud plánujete výstavbu nebo kompletní rekonstrukci – vzniknout může plně elektrifikovaná budova ve standardu nZEB jako například v olomouckém Jeseníku. Možností je také metoda MPC, tedy model based predictive control, která snižuje energetickou náročnost budov prostřednictvím matematické optimalizace.

Pro většinu investorů je pochopitelně největším tématem financování a návratnost celé investice do inovativního projektu, který v některých případech ještě není ověřený léty praxe. S jistotou může v takových případech pomoci tzv. EPC (Energy Performance Contracting) metoda. Ta se zaměřuje na snižování spotřeby energie, a především poskytuje záruku úspory. Realizaci projektu navíc investor splácí až z úspor provozních nákladů.

Možností, jak v provozu zefektivnit využití energie a postupně se obracet k obnovitelným zdrojům energie, je, jak je patrné, celá řada. I v Česku navíc již funguje několik společností, které se zabývají analýzami firem z hlediska udržitelnosti, například digitální odpadové tržiště Cyrkl nebo konzultační společnost CIRA Advisory . K dispozici tak máte poradenství ve všech oblastech energetických úspor, stačí vzít zodpovědnost do vlastních rukou a začít podnikat konkrétní kroky. Pokud vás zajímají konkrétní technologie v oblasti energií, přečtěte si o nich v našich dalších Inspiracích.