14. 11. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Výhody agregované flexibility pro firmy – nižší provozní náklady a nový zdroj příjmů

Systém agregace flexibility vysvětlujeme na konkrétních projektech, které u nás pionýrsky implementují české společnosti.

Výhody agregované flexibility pro firmy – nižší provozní náklady a nový zdroj příjmů

Výhody agregované flexibility pro firmy – nižší provozní náklady a nový zdroj příjmů
Zdroj: Výhody agregované flexibility pro firmy, Zdroj: Killian Eon

Typy a zařízení agregované flexibility

Existuje několik způsobů, jak implementovat agregaci flexibility do energetického mixu firem:

  • Bateriová úložiště skladování elektřiny v bateriích umožňuje využít vzniklé přebytky energie v dobách nízké spotřeby.
  • Flexibilní nastavení odběru energie může pomoci využít levnější energii v dobách nižší poptávky.
  • Virtuální elektrárna neboli agregátor flexibility – v podstatě softwarový systém, který spojuje a koordinuje různá místa, kde se energie vyrábí a ukládá, a pak tuto energii posílá tam, kde je aktuálně potřeba. Je to jako houpačka, která se pohybuje nahoru a dolů podle toho, jak lidé potřebují elektřinu.

Přínosy agregované flexibility pro firmy

Efektivnější využití energie díky agregaci flexibility přirozeně znamená nižší provozní náklady pro firmy. Pokud firma zapojí svůj obnovitelný zdroj energie do systému agregace flexibility, získá taktéž nový zdroj příjmů. Navíc, pokud se rozhodnete pro zavedení principů agregace flexibility, jde o jasný signál, že firma směřuje k vyšší udržitelnosti, což může být přitažlivé pro ekologicky uvědomělé zákazníky.

  Dobře nastaveným energetickým mixem lze také snížit uhlíkovou stopu firmy. Podívejte se, jak na to.

Jedním z mála praktických příkladů agregace flexibility v České republice jsou aktivity společnosti Nano Energies, která je průkopníkem v této oblasti. Po dvou letech provozu pracuje jejich virtuální elektrárna s více než 60 megawatty flexibility, s nimiž pomáhá vyrovnávat českou přenosovou síť. Konkrétní příklady fungování celého systému agregace flexibility nejlépe ilustrují případové studie na webu Nano Energies, mezi nimi například kogenerační jednotky tepláren v České Lípě

Implementace a legislativa agregace flexibility v Česku

V současné době je implementace agregace flexibility v České republice na vzestupu. Vznikají první projekty takzvaných virtuálních elektráren, které spojují menší zdroje energie ve větší celek. Nová legislativa rovněž dále usnadní provoz a rozvoj těchto virtuálních elektráren i bateriových úložišť. 

V Evropské unii je v oblasti energetiky klíčovým dokumentem tzv. Clean Energy Package. Jedním z jeho hlavních cílů je podpora decentralizované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické efektivity. V rámci tohoto balíčku byla vytvořena takzvaná elektrická flexibilita jako součást snahy o vyrovnávání výkyvů v produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Důležitým aspektem je též směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a zákony o vytváření energetických komunit a sdílení energie

  Co čekat od komunitní energetiky v Česku? Pro firmy představuje potenciál především z pohledu dekarbonizační strategie.

V České republice tyto změny reflektují novely energetického zákona známé jako Lex OZE I a II. Lex OZE I o obnovitelných zdrojích energie vyšel 23. ledna 2023 ve Sbírce zákonů ČR pod č. 19/2023 Sb., Lex OZE II o komunitní energetice byl zatím schválen vládou v podobě návrhu novely, která dále musí projít schválením v parlamentu.