4. 3. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Vyjádření Aliance pro bezemisní budoucnost k návrhu energetické koncepce Česka

Aliance pro bezemisní budoucnost vyzývá vládu, aby přijala ambicióznější cíle v souladu s potřebami ochrany klimatu a udržitelného rozvoje.

Vyjádření Aliance pro bezemisní budoucnost k návrhu energetické koncepce Česka

Vyjádření Aliance pro bezemisní budoucnost k návrhu energetické koncepce Česka
Zdroj: Vyjádření Aliance pro bezemisní budoucnost k návrhu energetické koncepce Česka, Zdroj: bezemisni.cz

Energetická koncepce České republiky představuje klíčový dokument, který nastiňuje dlouhodobou vizi a strategii v oblasti energetiky a způsobů, jakými chce Česko dosáhnout svých cílů v oblasti energetické bezpečnosti, udržitelnosti a efektivity. Tento dokument je také základem pro rozhodování o investicích do obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Aliance pro bezemisní budoucnost je skupinou firem působících na českém trhu, jejichž hlavním cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Mezi zakladatele a členy patří i Komerční banka. Aliance se veřejně vyjádřila k energetické koncepci navržené vládou České republiky, a to z důvodu obavy ohledně nedostatečných ambicí vládního plánu, zejména v kontextu nutnosti zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů.

Aliance ve svém vyjádření vyzývá ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, aby:

  • podpořil návrh Evropské komise a zvýšil cíl České republiky pro podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové spotřebě energie z 30 % na 33 % do roku 2030,
  • spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí, které vede ministr Petr Hladík, na přípravě a provedení nezbytných opatření, která umožní dosáhnout vyššího podílu OZE. Jde o aktivity jako například odstranění překážek bránících rychlému a efektivnímu rozvoji projektů obnovitelných zdrojů energie.

  Energetické transformaci Česka mohou napomoci také PPA kontrakty. Podívejte se, v čem spočívají.

Hlavními důvody jsou:

  • Energetická bezpečnost: Využíváním obnovitelných zdrojů, které máme přímo u nás, zvyšujeme naši nezávislost a bezpečnost oproti dováženému zemnímu plynu a ropě. Navíc rozložení OZE po celé ČR snižuje riziko v případě vojenských konfliktů, jak ukazuje situace na Ukrajině.
  • Soběstačnost a odolnost: Rozvoj OZE nabízí firmám, obcím a domácnostem větší možnosti pro výrobu vlastní elektřiny, což zvyšuje jejich nezávislost a odolnost.
  • Využití potenciálu OZE: Máme potenciál pro významný rozvoj solární a větrné energie, což dokazují studie ukazující, že můžeme dosáhnout výkonů 15,3 GW z fotovoltaických elektráren a 2 GW z větrných elektráren do roku 2030. Je třeba zvýšit stropy pro výrobu z OZE a lépe využít tento potenciál.
  • Nižší ceny elektřiny: Rozšíření OZE může vést k poklesu velkoobchodních cen elektřiny, čímž zůstaneme konkurenceschopní vůči okolním zemím, kde jsou ceny nižší.
  • Zachování konkurenceschopnosti: V době, kdy se evropské a globální trhy orientují na udržitelnost, je přístup k energii z OZE klíčový pro udržení českých firem v globálních dodavatelských řetězcích.
  • Financování dekarbonizace: Zvýšení investic do OZE v letech 2023–2030 by mohlo vést k růstu HDP ČR o 4,7 %. Je důležité aktivovat soukromé zdroje financování a směrovat je do udržitelných investic, což podpoří dekarbonizační opatření v souladu s plány EU.

Tento apel zdůrazňuje, že zvýšení cíle pro OZE není jen otázkou plnění evropských předpisů, ale je v zájmu samotné České republiky, její bezpečnosti, nezávislosti a ekonomického růstu.