Green deal summit 2022: To nejzajímavější, co by vám nemělo uniknout

Doba čtení   2 min
Sdílet

Na konci září proběhl v pražském Technologickém centru UMPRUM dlouho očekávaný summit s tematikou Green dealu, tedy Zelené dohody pro Evropu. Konferenci pořádaly Hospodářské noviny pod záštitou vlády ČR a Evropské komise. V souvislosti s Green dealem se probírala především témata jako energetika, zelené bankovnictví a investice, inovace v jednotlivých sektorech průmyslu, ale také třeba ESG reporting. Ty nejzajímavější výstupy vám přinášíme v tomto článku.

Green deal summit 2022: To nejzajímavější, co by vám nemělo uniknout
Zdroj: Unsplash, Headway

Green deal není jen o transformaci ekonomiky, ale především o nových byznys modelech a inovacích

Účastníci Green deal summitu si shodli například na tom, že pro rozvoj evropských ekonomik už nebude stačit pouze transformace stávajících podniků, ale je potřeba utvářet úplně nové byznys modely a odvětví podnikání. Důraz by tak měl být kladen na inovace a kreativní řešení.

Především ekonomiky náročné na energie, jakými je i česká ekonomika, by se dále měly zaměřit na tzv. chytrá odvětví podnikání. V tomto ohledu je dobrou cestou rozvoj IT sektoru a digitálních technologií, které naštěstí v ČR v posledních letech zažívají velký rozmach.

Green deal s sebou přinese velký přesun kapitálu i nároky na změnu kvalifikace

Kromě vzniku nových trhů dojde dle odborníků také k velkému přesunu kapitálu, a to v důsledku dekarbonizace evropských ekonomik, ke které by mělo dojít do roku 2050. Tomuto cíli bychom měli dojít především změnami v odvětvích náročných na zdroje, jakými jsou automobilový průmysl, stavebnictví, ocelárny nebo zemědělství. Zde mohou pomoci nové technologie a automatizace.

Tyto změny si budou žádat i nový pohled na kvalifikaci pracovníků jednotlivých odvětví. Se vznikem řady profesí bude potřeba podpořit i rekvalifikace a změnit přístup ke školství. V tomto ohledu může sehrát důležitou roli stát, který by měl ve školství podporovat především podnikavost. Nutné bude však zjednodušit i proces výstavby pro nové zelené podniky nebo podpořit vstup rizikového kapitálu.

Green deal nabízí příležitosti, jejich nevyslyšení se však může překlopit v hrozby

Odborníci z McKinsey také zmínili, že ačkoli Green deal nabízí řadu nových příležitostí, při jejich ignorování se mohou snadno překlopit v hrozby. Tím je myšlen především váhavý postoj českých firem i veřejnosti k Zelené dohodě, kvůli kterému může česká ekonomika ztratit konkurenční výhodu. Aneb jak na konferenci trefně poznamenal hlavní tvůrce Green dealu Frans Timmermans: „Když přesvědčíme o Green dealu Čechy, jinde v Evropě to už nebude problém.“

V této souvislosti byl na summitu citován i průzkum sociologického ústavu STEM, který dokládá, že Češi sice vnímají důležitost zelené transformace, zároveň u nich však převažují obavy, co pro ně tyto změny budou znamenat. V souvislosti s Green dealem je tedy v českém kontextu potřeba nezapomínat i na sociální přijatelnost těchto změn.