8. 3. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Příležitosti a výzvy EU Taxonomie

Pro firmy přináší taxonomie jak příležitosti, tak i výzvy, které je dobré zvážit při rozhodování o směřování podniku a investicích.

Příležitosti a výzvy EU Taxonomie

Příležitosti a výzvy EU Taxonomie
Zdroj: Příležitosti a výzvy EU Taxonomie, Zdroj fotografie: Towfiqu barbhuiya

EU Taxonomie je důležitým krokem směrem k udržitelnější ekonomice. Firmy, které zvládnou efektivně reagovat na výzvy a využít příležitostí spojených s tímto rámcem, budou lépe připraveny na budoucnost a mohou získat konkurenční výhodu na trhu.

Příležitosti přicházející s EU Taxonomií

Implementace EU Taxonomie umožňuje firmám poskytnout transparentní informace o tom, jakým způsobem přispívají k udržitelnému rozvoji. To zvyšuje důvěryhodnost společností, které tak rozvíjí potenciál pro zvýšení transparentnosti a důvěry ze strany veřejnosti a investorů. Firmy, které aktivně přistupují k otázce udržitelnosti, mohou přilákat investory a spotřebitele, kteří jsou stále více zaměřeni na podporu ekologicky odpovědných podniků.

EU Taxonomie má také podstatné důsledky pro finanční sektor. Banky, investiční společnosti a další finanční instituce budou muset přehodnotit své investiční strategie a analyzovat, zda jejich portfolia splňují kritéria udržitelnosti. To vytváří nové příležitosti pro investice do ekologicky šetrných projektů a podniků, což může podpořit růst trhu pro „zelené“ finanční produkty, jako jsou zelené dluhopisy nebo investiční fondy orientované na udržitelnost. Navíc řada finančních institucí začíná preferovat investice do projektů, které splňují kritéria EU Taxonomie. Firmy, které úspěšně integrují udržitelné praktiky do svého podnikání tak mohou získat lepší přístup k finančním zdrojům.

  Jaká jsou kritéria Taxonomie? Čtěte v článku Taxonomie EU: na co si dát pozor.

Přizpůsobení se požadavkům EU Taxonomie může také podnítit inovace v podnikání. Firmy, které se stanou lídry v oblasti udržitelnosti, mohou získat konkurenční výhodu v době, kdy se trhy stále více orientují na zelené a udržitelné produkty a služby, a také snížit rizika spojená s environmentálními, sociálními a správními aspekty podnikání, jakými jsou například prevence environmentálních katastrof nebo minimalizace pracovněprávních sporů.

Výzvy EU Taxonomie pro podniky

Implementace procesů a sladění aktivit firem s EU Taxonomií nicméně není bez výzev. Pro podniky a finanční instituce může být náročné splnit nové požadavky na reportování a dodržování standardů. Proces sladění aktivit dle EU Taxonomie může například zahrnovat revizi dodavatelských řetězců, investice do nových technologií či školení zaměstnanců. Rovněž může dojít k nárůstu nákladů na implementaci nových systémů a technologií pro sledování a hodnocení udržitelnosti.

V současné době existuje určitá nejednotnost v tom, jak jednotlivé země a sektory interpretují a aplikují EU Taxonomii. To může způsobit zvýšenou administrativní zátěž pro firmy působící v různých sektorech a regionech.