11. 4. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Cesta k čisté nule: přes uhlíkovou stopu, nebo LCA?

Snížit emise co nejblíže k nule a měřit svoje dopady na klima. To jsou plány, které sice krásně zní, ale k vlastním činům vede několik...

Cesta k čisté nule: přes uhlíkovou stopu, nebo LCA?

Cesta k čisté nule: přes uhlíkovou stopu, nebo LCA?
Zdroj: Zdroj. VŠCHT

Koncept posuzování životního cyklu (LCA) systematicky zaznamenává celý životní cyklus výrobků i služeb a analyzuje jejich dopad na životní prostředí. Na rozdíl od stanovení uhlíkové stopy zohledňuje více kategorií dopadů a pomáhá cíleně definovat a optimalizovat udržitelné procesy v organizaci.

  • LCA prověřuje činnost od získání surovin přes provozní operace až po odložení materiálů ve formě odpadu zpět do země. Zahrnuje tak širší skupinu vlivů, například i využití půdy, vody nebo například okyselování oceánů.
     
  • Uhlíková stopa sleduje jen jednu kategorii dopadu na životní prostředí, a to emise skleníkových plynů (CO2). Její analýza je v podstatě podmnožinou komplexního vyhodnocení životního cyklu výrobku, činnosti nebo procesu. 

Oba systémy jsou uchopitelné po celém světě a staví na mezinárodně uznávaných normách jako ISO 14040/44, ISO 14067, PAS 2050 nebo GHG Product Life Cycle Standard. 

Ze země do země

Koncept LCA vznikl koncem 60. let a je nutné říct, že i Česko má v této oblasti své odborníky. Jednou z největších kapacit je Marie Tichá, která se s touto oblastí seznámila na konferenci v Kalifornii už v roce 1993. Tehdy na této konferenci řešili například otázku, který kelímek je lepší – papírový, nebo plastový?

LCA představuje jediný nástroj, který se na celou problematiku divá komplexně. Analyzuje všechny relevantní části od „kolébky po hrob“. Od těžby surovin, dopravy, samotné výroby až po likvidaci. Všechny tyto fáze dopadají na kvalitu a zdraví životního prostředí a je potřeba na ně upnout pozornost. 

Přínosy LCA

Posuzovat životní cyklus své produkce můžete v privátní sféře i ve veřejném sektoru. LCA se může hodit pro benchmarking nebo třeba při vývoji nového výrobku. Poskytne vám důkladný rozbor celého výrobního procesu a pomůže identifikovat nejškodlivější části. Stejně tak ve veřejném sektoru vyladí případné mezery a podá důležité informace pro udržitelné plánování a tvorbu strategií. 

  • Získáte podrobný přehled emisí jednotlivých výrobků a služeb.
  • Najdete potenciál pro optimalizaci v rámci životních cyklů a procesů.
  • Můžete porovnávat výrobky a služby z hlediska jejich dopadu a šetrnosti.
  • Dostanete kvalitní zdroj dat a informací ohledně své ekologické výkonnosti.

Oba koncepty mají dobré úmysly. LCA dává širší perspektivu, nicméně, jak v jednom rozhovoru zmínila Marie Tichá. Pokud nemáte fakta, ani LCA vám neprozradí vše. Mimochodem s tím kelímkem to také není tak jednoznačné. Papír spotřebuje hodně energie a vody, plast zase válčí s mikroplasty. Proto zkoumejte, měřte a analyzujte!