20. 1. 2022 Redakce 1 minuty čtení

Firma není jen systém ekonomický, ale zejména sociální s ekonomickými výsledky

Udržitelnost si lidé často spojují zejména s environmentálními strategiemi, avšak zahrnuje i ekonomický a sociální aspekt. Také v případě...

Firma není jen systém ekonomický, ale zejména sociální s ekonomickými výsledky

Firma není jen systém ekonomický, ale zejména sociální s ekonomickými výsledky
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Firma jako sociální systém

Podle Jiřího Majera firma není pouze systém ekonomický, ale především sociální s ekonomickými výsledky. Pro spokojený život lidí (a spokojenou společnost) je důležité, aby člověka jeho zaměstnání pokud možno naplňovalo a dodávalo mu pocit sebehodnoty. K tomu přispívá i samotný přístup zaměstnavatele.

Sociální aspekty firmy odráží vitalitu organizace, tedy její schopnost „přežít“ a rozvíjet se. Nakolik je firma vitální, dokáže změřit nástroj SocioRating prostřednictvím propracovaných otázek pro zaměstnance, jež mapují různé oblasti. Hodnotí se index identifikace vůči firmě, důvěra mezi vedením i kolegy, podpora inovativního prostředí, zodpovědnost a samozřejmě i spokojenost zaměstnanců. Díky tomuto nástroji zaměstnavatelé získají cenné informace a na základě svých zjištění mohou optimalizovat přístupy ve vedení firmy. 

V podcastu uslyšíte i zakladatelku společnosti CIRA Advisory Lauru Mitroliosovou, jejíž firma získala v SocioRatingu nejvyšší ocenění, a to A+. Jako hlavní výhody SocioRatingu zmiňuje jeho komplexnost a schopnost zprostředkovat vedení skutečné subjektivní pocity zaměstnanců.

Přínosy SocioRatingu 

Přestože ekonomická udržitelnost je samozřejmě pro firmy stěžejní, spokojenost zaměstnanců také hraje důležitou roli. Přispívá k dlouhodobé životaschopnosti firmy, odhaluje její případný nevyužitý potenciál, a může tak pomoci k lepšímu řízení a rozvoji firmy. Některé průzkumy také ukazují, že firmy s výborným sociálním hodnocením vykazují stabilnější ziskovost. Dobré hodnocení sociální udržitelnosti firmy může být výhodou například i při posuzování zdraví firmy v bankách.     

Zveme Vás k poslechu LOOPy Vojty Kovala, který najdete například na Spotify či Apple Podcasts. A pokud byste měli zájem zjistit, jak to vypadá s vitalitou Vaší firmy, podrobné informace najdete na sociorating.org.