Uhlíková stopa firem a její kompenzace, jak ji nastavit?

2. 8. 2021
Doba čtení   2 min
Sdílet

V současném světě je velmi patrný rostoucí trend udržitelnosti a s ním spojené eliminace negativních vlivů lidské činnosti na životní prostředí a klima. Jedním z měřitelných ukazatelů dopadu činností jednotlivců i firem je uhlíková stopa. Uhlíková stopa firmy v sobě odráží například spotřebu energií, dopravu nebo i nákup výrobků a služeb ve firmě a s tím spojené emise skleníkových plynů.

Uhlíková stopa firem a její kompenzace, jak ji nastavit?
Jednou z možností snížení uhlíkové stopy firmy jsou offsety. Zdroj. pexels.com

Přestože v zahraničí je uhlíková stopa firem (CCF – Company Carbon Footprint) a její snižování již vcelku běžnou součástí společenské odpovědnosti firem, v českých vodách se tento koncept prosazuje jen pozvolna. Je však patrné, že snižování uhlíkové stopy představuje (nejen) v EU velké téma a do budoucna se tak i českým firmám bude hodit se jím zabývat a principy kompenzace uhlíkové stopy implementovat do svého fungování.

Jak vysledovat a vykompenzovat uhlíkovou stopu firmy?

Jednou z možností snížení uhlíkové stopy firmy jsou offsety. Offsety fungují na principu kompenzace negativních dopadů firmou vyprodukovaných emisí CO2. Nejčastěji činí vysazováním zeleně, a to hlavně dřevin, které oxid uhličitý z atmosféry odebírají a fotosyntézou přetváří na kyslík a uhlík.

Pro zjištění uhlíkové stopy firmy jsou zapotřebí údaje např. o spotřebě energií, vody či paliv. Tyto údaje lze většinou snadno získat od dodavatelů. Oříškem můžou však být data týkající se vstupních materiálů pro samotnou výrobu firmy. S potřebnými daty lze pak vypočítat emise CO2. Pokud máte zájem o poradenství v této oblasti, můžete kontaktovat například společnost CI2 nebo navštívit jejich webovou stránku Offsetujeme CO2. Zde najdete podrobné vysvětlení offsetů nebo i kalkulačku uhlíkové firmy, konkrétní akce či jednotlivce. Další inspiraci můžete nalézt například na webu Snižujeme CO2.

 

„Snižování uhlíkové stopy může být environmentálně ale i ekonomicky výhodné. Nelze však kompletně spoléhat na offsety“

 

Kroky vedoucí ke snižování uhlíkové stopy nepřináší pouze dobrý pocit z přispění na ochranu planety. Pokud jsou vhodně nastaveny, pomáhají i ke úspoře firemních výdajů. Navíc se i čím dál tím více bank (např. Komerční banka) přiklání ke zvýhodněnému financování projektů, které berou ohled na principy udržitelnosti, cirkulární ekonomiku či právě snižování uhelných emisí. Implementování udržitelných opatření tak může firmám zajistit rozličné výhody. Pro nastavení procesu transformace je potřebné řešit změnu s odborníky na udržitelnost, kteří dokáží firmu správně a efektivně nasměrovat a nadefinovat strategii udržitelnosti, směřující ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a tím i ovlivnit uhlíkovou stopu.

Při snižování uhlíkové stopy nelze kompletně spoléhat pouze na offsety. Ty totiž nejsou řešením problému se skleníkovými plyny. Nejdůležitější je snížit co nejvíce samotný vznik emisí, offsetování pak slouží pouze jako doplňková aktivita k dalšímu zlepšení uhlíkové stopy a životního prostředí.

Sdílet