5. 1. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Spravedlivá transformace přinese českým regionům a firmám až 41 mld. korun

Spravedlivá transformace si klade za úkol podpořit a nastavit férové podmínky pro přechod ekonomiky směrem k udržitelnosti a klimatické...

Spravedlivá transformace přinese českým regionům a firmám až 41 mld. korun

Spravedlivá transformace přinese českým regionům a firmám až 41 mld. korun
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Dominik Vanyi

Projekt má jasné cíle – zabránit prohlubování nerovnosti mezi regiony a zmírnit dopady transformace v dotčených krajích. V rámci České republiky byla alokovaná dotace ve výši 41 mld. Kč, které si rozdělí regiony – Moravskoslezský (18,9 mld. Kč), Ústecký (15,8 mld. Kč), Karlovarský (6,3 mld. Kč).

Musíme projevit solidaritu s nejvíce postiženými regiony… 

Finanční dotace budou částečně uvolňovány z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci (detailní informace o financování zde). Prostředky podpoří například vznik nových podniků nebo investice do již existujících malých a středních firem, zaměří se na výzkum a inovace a obnovu životního prostředí, které je výrazně zasažené těžbou a s tím souvisejícím průmyslem.

Mezi hlavní oblasti, které je možné podporovat, patří:

 • malé a střední podniky
 • výzkum a inovace
 • digitalizace
 • čistá energie a energetické úspory
 • oběhové hospodářství
 • rekultivace a nové využití území
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání

O prostředky může požádat:

 • samospráva
 • příspěvkové organizace
 • podnikatelské subjekty (Zejména malé a střední podniky, velké podniky – včetně zařazených do obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků lze podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.)
 • státní podniky a organizace
 • organizační složky státu
 • veřejnoprávní subjekty
 • vysoké školy, školská zařízení a výzkumné instituce

Klíčovým tématem celé transformace bude zejména zachovat pracovní místa, rekvalifikovat současné zaměstnance uhelného průmyslu a pomoci jim s jejich novým uplatněním na trhu práce ve stávajícím regionu. „Musíme projevit solidaritu s nejvíce postiženými regiony v Evropě, jako jsou například regiony s těžbou uhlí, aby Zelená dohoda měla plnou podporu všech a bylo možné ji naplnit,“ dodává k tomu Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise.

Příjem žádostí pro první výzvy již probíhá! 

Operačním programu Spravedlivé transformace pro Moravskoslezský, Karlovarský i Ústecký kraj aktuálně probíhá příjem žádostí pro první balíček výzev. První čtyři otevřené výzvy se týkají strategických projektů pro jednotlivé kraje a technické pomoci. V rámci tohoto prvního balíčku výzev bude do příslušných regionů uvolněno 19 miliard korun. O podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace se bude ucházet celkem třicet čtyři strategických projektů. Maximální výše podpory, kterou bude možné na projekt získat, bude činit 85 procent. Program vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila spolu s programem na konci letošního září. 

InvestEU přináší finanční prostředky pro širší spektrum projektů

Dalším mechanismem pro podporu spravedlivé transformace je zvláštní režim programu InvestEU. Z tohoto programu budou uvolněny investice pro mnohem širší spektrum projektů, jako například pro projekty v oblasti energetické a dopravní infrastruktury, včetně plynárenské infrastruktury a dálkového vytápění, ale i projekty v oblasti dekarbonizace, ekonomické diverzifikace regionů a sociální infrastruktury.

Kompletní přehled o Spravedlivé transformaci naleznete zde – Operační program Spravedlivá transformace