Jaká je budoucnost udržitelné energetiky? Poslechněte si třetí díl podcastu Loopa se Stanislavem Chválou a Petrem Novotným

12. 7. 2021
Doba čtení   2 min
Sdílet

Do dalšího dílu podcastu LOOPA Vojta Koval přizval CEO Nano Energies Stanislav Chválu. Tematicky se zaměřili na udržitelnou budoucnost energetiky a na to, jak v ní figuruje agregace flexibility. Obrázek budoucnosti udržitelné energetiky dokresluje svým příspěvkem i specialista na bioekonomiku Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.

Jaká je budoucnost udržitelné energetiky? Poslechněte si třetí díl podcastu Loopa se Stanislavem Chválou a Petrem Novotným

Každou vteřinu máme v síti o něco více nebo o něco méně elektřiny. Někdo zrovna zapne varnou konvici, další vypojí vysavač. A tak nelze přesně predikovat, kolik energie by mělo být vyrobeno. V kterýkoliv moment tak může teoreticky nastat blackout – ať už je v síti elektřiny málo nebo moc. Proto je důležitá flexibilita v energetice. V posledních dekádách se k vyrovnání úrovně elektřiny v rozvodné síti využívaly hlavně uhelné elektrárny, které jsou schopny poskytnout potřebnou flexibilitu a předejít tak blackoutu.

Dekarbonizace energetiky a přechod na udržitelné zdroje

K dekarbonizaci energetiky ale potřebujeme upustit od využívání uhelných elektráren a nahradit je obnovitelnými zdroji energie. Avšak ty nejsou tak ovladatelné a flexibilní jako uhelné elektrárny. Jak tedy zajistit hladký přechod k obnovitelným zdrojům energie bez blackoutů?

Odpovědí je agregace flexibility z malých zdrojů a spotřeb. Flexibilitu má každé zařízení, ať už elektřinu spotřebovává nebo vyrábí. Stanislav Chvála agregaci této flexibility v podcastu LOOPA připodobňuje ke hře Tetris – jde o skládání různých druhů flexibilit (z malých a velkých zdrojů) tak, aby vznikla potřebná flexibilita. Postupně by tak malé „kostičky“ mohly nahradit ty velké, reprezentující uhelné elektrárny.

„Poslušný“ obnovitelný zdroj energie

Jak již bylo nastíněno, většina udržitelných zdrojů jako sluneční svit či vítr je nevyzpytatelná a neovladatelná. Výjimku tvoří bioodpad, jehož zpracováním se tvoří bioplyn – biometan. Petr Novotný z INCIEN v tomto díle vysvětluje, že biometan má takřka stejné vlastnosti jako zemní plyn, tudíž lze využít jako pohonné palivo či v energetice. Další výhodu skýtá bioplyn v tom, že stejně jako zemní plyn je dobře skladovatelný. V kontextu flexibility tak mohou spalovny bioplynu nahradit roli uhelných elektráren ve vyrovnávání centrální energetické sítě. Petr Novotný také v tomto díle přibližuje, co všechno zahrnuje biologicky rozložitelný odpad, jak se zpracovává, kolik je ho vlastně k dispozici a jaký je jeho potenciál.

Nejen to ale i detailnější informace o agregaci flexibility, o jejích výhodách a jak třeba i Vám může v tomto kontextu pomoci společnost Nano Energies se dozvíte při poslechu třetího dílu podcastu LOOPA, který najdete na platformách Spotify a Apple Podcasts.

LOOPA Vojty Kovala vzniká ve spolupráci s CIRA Advisory, poradenskou společností v oblasti cirkulární ekonomiky a za podpory Komerční banky. 

Sdílet