1. 3. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Biometan – ekologická pohonná hmota z odpadů

Díky přeměně organických odpadů na bioplyn a jeho následným využitím v městské hromadné dopravě je možné získat levné a ekologické palivo.

Biometan – ekologická pohonná hmota z odpadů

Biometan – ekologická pohonná hmota z odpadů
Zdroj: Bioplyn může pohánět autobusy městské hromadné dopravy. Foto: Pexels

Výroba bioplynu

Biometan nebo také BioCNG je stlačený plyn, který vznikl výrobou z biomasy. Má stejné vlastnosti jako CNG (compressed natural gas), které se už teď běžně používá coby palivo pro autobusy městské hromadné dopravy. Narozdíl od CNG je ale uhlíkově neutrální a obnovitelný.

Výroba bioplynu probíhá v bioplynové stanici, ve které bakterie bez přístupu vzduchu rozkládají organickou hmotu a přitom produkují bioplyn. Aby mohl být bioplyn dále využit jako palivo, musí se nejprve stlačit, čímž se oddělí nežádoucí příměsi a zbyde čistý metan. 

Čistý a ekologický pohon 

Při spalování biometanu v motoru vozidla vznikají jako emise převážně voda a oxid uhličitý. Ve srovnání s běžnými palivy tedy neprodukuje žádné škodlivé splodiny. Spousta autobusů městské hromadné dopravy právě z tohoto důvodu už teď jezdí na CNG. CNG se však vyrábí ze zemního plynu, který je neobnovitelným zdrojem. Přejdou-li tyto autobusy na biometan, k čistotě spalování se přidá bonus v podobě nižších environmentálních dopadů

I když jeho spalování produkuje oxid uhličitý, nepřispívá ke klimatické změně – uhlík, který se takto dostane do atmosféry byl předtím vázán v biomase a po jejím rozložení by se do atmosféry dostal tak jako tak. Při využití pro pohon navíc vyprodukuje energii, která může nahradit energii z fosilních paliv.

Autobusy na biometan už jezdí v Brně, kdo se přidá?

Autobusy městské hromadné dopravy poháněné biometanem jezdí už v Norsku, Finsku, Švédsku, Polsku, Německu, v USA nebo v Indii a další země přibývají. V Česku zatím proběhl pilotní projekt v Brně, kde na biometan z čistírenských kalů jezdil jeden autobus. Projekt se osvědčil a bylo proto podepsáno memorandum mezi bioplynovou stanicí, dopravním podnikem a firmou, která zajistí úpravu bioplynu na biometan. V Brně tak na biometan může jezdit pět autobusů. Postavení bioplynové stanice, která by mohla vyrábět bioplyn pro pohon vozů MHD, se plánuje i v Praze

Nadějné vyhlídky biometanu 

V České republice je podle údajů České bioplynové asociace přes 500 bioplynových stanic rovnoměrně rozmístěných po celé zemi. Najít nějakou v blízkosti vašeho města by tedy neměl být problém. Zároveň už ve městech jezdí vozy s pohonem na CNG (v Brně je to 160 autobusů), které mohou jako palivo využívat i bioCNG bez jakékoliv další úpravy. Pro větší rozvoj bioCNG jako paliva je jen potřeba nastartovat spolupráci mezi městy a bioplynkami, aby se doplnily chybějící články infrastruktury. Zemědělským bioplynkám chybí zařízení na hygienizaci bioodpadů, problémem je také absence zařízení stlačujících bioplyn do podoby biometanu. Na výrobu či úpravu bioplynu existují dotace, které se ale bohužel nezaměřují na podporu výroby bioplynu z odpadu a jeho následného využití jako paliva, což by dalšímu rozvoji jistě prospělo. 

Pokud vás zajímá téma udržitelné mobility, přečtěte si další články z této sekce.