3. 5. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Cirkulární ekonomika v chytrých městech: čeho všeho se týká a kde získat inspiraci?

Až 75 % obyvatel Evropské unie dnes žije v urbanizovaných oblastech, které však zabírají pouhá 4 % evropského území.

Cirkulární ekonomika v chytrých městech: čeho všeho se týká a kde získat inspiraci?

Cirkulární ekonomika v chytrých městech: čeho všeho se týká a kde získat inspiraci?

Města do budoucna žádají transformaci směrem k odolnosti a připravenosti na klimatické změny. Řada řešení se tak nachází na průniku dvou zásadních konceptů ovlivňujících podobu urbanizace – smart cities a cirkulární ekonomiky.

Udržitelná města jsou chytrá města

Města nepochybně hrají klíčovou roli v cirkulární ekonomice, která do městského rozvoje přináší vizi odolnosti, zdravého prostředí pro život a prosperity a to díky transformaci způsobů nakládání s vodou a odpady, transformaci městské mobility a stavebnictví, v neposlední řadě potravinových systémů. Města tak mohou být vnímaná jako živoucí organismy, ve kterých různé systémy zajišťují zdraví celku. Data, materiály, energie, kapitál a znalosti jsou v cirkulárním systému, v neustálém oběhu, který propojuje celek holisticky a je v něm maximálně omezeno plýtvání. Z pohledu chytrých měst má každá z těchto oblastí společný jmenovatel: data a cleantech řešení.

Materiálové pasy: budoucnost pro chytré a cirkulární stavebnictví 

Jedním z příkladů, kde se cirkulární ekonomika pojí s chytrými městy, je právě oblast stavebnictví. V současné době města spotřebovávají enormní množství primárních surovin a málokdy dochází k šetrným demolicím a využívání recyklátu. Odpovědí na tuto výzvu jsou materiálové pasy budov – digitální dokumenty, které obsahují informace o kvalitě, původu a umístění materiálů a výrobků používaných při výstavbě budov a tím znázorňují materiálovou, cirkulární a monetární hodnotu nemovitostí. Jedním z nejlepších nástrojů je nizozemský Madaster, online platforma, která poskytuje služby materiálových pasů komerčním a veřejným subjektům. Zajímavostí je, že díky digitalizaci materiálových toků ve stavebnictví a hodnocení jejich dopadu na klima, může Madaster fungovat i jako poradenský nástroj, který pomáhá developerským společnostem zlepšovat dosahování cílů a reporting v oblasti ESG. 

Uhlíkově neutrální města jsou jednou z priorit EU

Materiálové pasy budov umožňují šetřit významné množství materiálů a emisí skleníkových plynů, a jsou tak jedním z mnoha opatření, která jsou nezbytná k dekarbonizaci evropských měst. Evropská komise 28. 4. 2022 oznámila, že do roku 2030 se zapojí 100 evropských měst do Mise EU pro klimaticky neutrální a chytrá města – a mezi stovkou těchto měst najdeme i český Liberec. Tato Mise nabízí široké spektrum služeb v oblasti poradenství, propojování, koordinace a výzkumu a také otevírá možnosti financování chytrých řešení. Program je financován mimo jiné i z Horizon Europe, kde je pro období 2021–2023 alokováno 360 milionů EUR. 

Kde čerpat inspiraci?

Základní branou do světa cirkulárních smart city řešení může posloužit série edukačních materiálů od Ellen McArthur Foundation, kterou najdete zde. Pokud se do této problematiky chcete ponořit hlouběji, doporučujeme prostudovat databázi řešení k adaptaci na klimatickou změnu Climate ADAPT, která zahrnuje celou řadu chytrých řešení.

Pro příklady dobré praxe však nemusíme chodit příliš daleko. Česká organizace Smart City Innovations Institut každým rokem vyhlašuje soutěž Chytrá města, která může posloužit jako zdroj inspirace v českém kontextu – a zároveň pokud se vaše inspirace tak přetaví do praxe, neváhejte se do soutěže přihlásit.