2. 2. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Ohlédnutí za rokem 2021 z pohledu udržitelnosti firem

Jak jistě víte, téma udržitelnosti velmi rezonuje současnou společností a proniká (i díky legislativním změnám) i do sféry fungování firem.

Ohlédnutí za rokem 2021 z pohledu udržitelnosti firem

Ohlédnutí za rokem 2021 z pohledu udržitelnosti firem
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Blýská se na lepší časy

Díky různým soutěžím se v roce 2021 dostaly na světlo příklady dobré praxe nejenom z inovativních start-upů, ale i na úrovni velkých korporátů. Téma udržitelnosti je aktuální i u obchodních komor a inovačních center a mnoho firem se začalo zajímat o způsoby, jak udělat své provozy udržitelnější. A již na začátku nového roku to vypadá, že se tento trend bude nadále silně rozvíjet.

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro firmy 

Firmy udržitelnost zajímá a jsou ochotny udělat změny s cílem snížit svou činnosti negativní dopad na životního prostředí. Častým problémem však bývá otázka kde začít, aby byly kroky k udržitelnosti pro podnikání smysluplné? S tím firmám pomáhá právě CIRA Advisory – poradenská společnost v rámci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Na základě informací o přístupu a cílech firmy a mini cirkulárního skenu (tzv. Quick check) připraví CIRAA dle unikátní metodiky hodnotící zprávu s konkrétními doporučením a kroky, díky nimž se firma může posunout v udržitelnosti dál. 

Nejde však o změny cílící pouze na zmírnění environmentálního dopadu. Cirkulární ekonomika je i příležitostí ekonomickou. Nabízí nové byznys modely, ale také pomáhá snížit vlastní náklady. Cirkularita a udržitelnost se také více řeší v legislativním rámci a opatřeními pro firmy.   

Greenwashing vs. greenhushing

Při nastavování udržitelnějších procesů ve firmě hraje důležitou roli i komunikace – a to jak vnější k zákazníkům, tak i ta interní k zaměstnancům. Aby byly změny opravdu efektivní, musí totiž zaměstnanci i vedení pochopit smysl a princip těchto změn a přijmout je za své. Co se týče vnější komunikace, je velmi tenká hranice mezi informováním a greenwashingem. Aby nedošlo k pochybnostem o prospěšnosti udržitelných kroků, radí zástupkyně CIRA Advisory, že důležitá je hlavně transparentnost a podloženost tvrzení fakty, experty, certifikacemi, apod. 

Na opačné straně pak stojí tzv. greenhushing, který popisuje situaci, kde se firmy bojí komunikovat svoje udržitelné aktivity, aby nebyly nařčeny z greenwashingu. I na tyto situace má CIRA Advisory vypracovanou metodiku správné komunikace.  

Kromě výše zmíněných bodů se v druhém letošním dílu LOOPy Vojty Kovala dozvíte například i to, které konkrétní firmy shledávají v CIRAA inspirativními, kdo bývá iniciátorem změn k udržitelnosti ve firmách i další rady a inspirace plynoucí ze zkušeností s udržitelností firem z minulého roku.

Podcast najdete například na Spotify, Apple Podcasts nebo přímo na stránkách CIRA Advisory.