27. 10. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Udržitelný slovníček #3: Energetika a vše, co s tím souvisí

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tak trochu encyklopedie, tak...

Udržitelný slovníček #3: Energetika a vše, co s tím souvisí

Udržitelný slovníček #3: Energetika a vše, co s tím souvisí
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Ben White

Neobnovitelné zdroje – Zdroje energie, které po vyčerpání není možné efektivně obnovit. Bývají nazývané jako fosilní paliva, řadí se sem ropa, uhlí, rašelina, zemní plyn a jaderná energie.

OZE – Obnovitelné zdroje energie. Patří sem sluneční energie, vodní energie, geotermální teplo, větrná energie a biomasa.

DZDruhotné zdroje energie, které vznikly lidskou činností. Patří sem energie vzniklá spalováním odpadů, skládkové plyny a odpadní teplo.

KVET – Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, někdy také nazývaná kogenerace. Jedná se o využití tepla, které vzniká v elektrárnách při výrobě elektřiny. Vzniklé teplo se používá v otopné soustavě a na ohřev teplé užitkové vody.

EVO – Energetické využívání odpadů, tedy zpracování odpadů pro vznik energie. Nejčastěji se zpracovává odpad organického původu, gastroodpad nebo komunální odpad.

Energetická soběstačnost – Přístup, ve kterém si samosprávné územní jednotky (od obce až po stát) nebo firmy a domácnosti dokáží samy vyrábět energetické zdroje. K tomu slouží v evropském kontextu především obnovitelné a druhotné zdroje energie

Zelený vodík – Vodík, který byl vyrobený pomocí elektrolýzy z obnovitelných zdrojů energie. V současné době se používá směs plynu a vodíku, která slouží jako alternativní způsob vytápění budov nebo jako záložní zdroj energie při výpadcích elektřiny. V konečné fázi by však měl vodík zemní plyn nahradit ve 100 %.

ERÚ – Energetický regulační úřad. Státní organizace, která reguluje trh s energetikou. Kromě dohledu nad férovou hospodářskou soutěží a ochrany zájmů spotřebitelů má na starost i regulaci cen energií.

OTE – Operátor trhu s elektřinou. Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která mimo jiné spravuje trh s emisními povolenkami.

REPowerEU – Plán EU, který má za cíl snížit závislost Evropy na dovozu fosilních paliv z Ruska. 

Komunitní energetika – Decentralizovaná energetika sdílená na úrovni obce, místních podniků nebo obyvatel. Subjekty se sdruží do energetického společenství, ve kterém se stávají jak spoluvlastníky, tak i přímými spotřebiteli energie. Příkladem je Pražská sluneční elektrárna.

DPI – Dodavatel poslední instance chrání zákazníka před přerušením dodávek energie. V případě jakéhokoliv úpadku dodavatele energií začne DPI dodávat elektřinu nebo plyn zákazníkovi. 

Předchozí díl udržitelného slovníčku: ESG a vše okolo něj