22. 6. 2023 Redakce 2 minuty čtení

CBAM – zavedení „uhlíkového cla“ již brzy ovlivní dovoz zboží do Evropské unie

CBAM si posvítí na tzv. úniky uhlíku, tedy praxi, kdy firmy přesouvají znečišťující výrobu do třetích zemí s méně přísnými klimatickými politikami.

CBAM – zavedení „uhlíkového cla“ již brzy ovlivní dovoz zboží do Evropské unie

CBAM – zavedení „uhlíkového cla“ již brzy ovlivní dovoz zboží do Evropské unie
Zdroj: CBAM – zavedení „uhlíkového cla“ již brzy ovlivní dovoz zboží do Evropské unie, Zdroj: freestocks.org

CBAM – regulace, která sahá za hranice EU

Oficiální název, pod nímž můžete CBAM nařízení dohledat, je Nařízení č. 2023/956, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. I když se hovorově CBAM označuje jako clo, nejde o klasické clo na dovoz, ale spíše o nadstavbu systému emisních povolenek (ETS). Nařízení je tak dalším nástrojem, který má pomoci EU k dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

Vedlejším efektem CBAM bude také čistší průmysl v zemích mimo EU, kde aktuálně převládají mnohem shovívavější politiky v oblasti životního prostředí a klimatu. V důsledku tohoto kontrastu dochází k tzv. „únikům uhlíku“ (carbon leakages), což je praxe, kdy firmy se sídlem v EU přesouvají svou produkci s vysokými emisemi uhlíku do třetích zemí s méně přísnými regulacemi.

K únikům uhlíku CBAM řadí také dovoz výrobků ze třetích zemí, kde jsou vyrobené s vyššími emisemi a je riziko, že by mohly nahradit podobné výrobky z EU, jejichž výroba je naopak spojena s nižšími emisemi skleníkových plynů. Tady je cílem EU zajistit, aby domácí výrobci nebyli dlouhodobě znevýhodněni oproti importérům, kteří vyrábějí produkty v zemích s nižšími nároky na emise skleníkových plynů.  

  Podívejte se na webinář, jak snížit uhlíkovou stopu skrze energetická řešení.

Jakých výrobků se CBAM dotkne?

V zásadě se má CBAM vztahovat na dovoz zboží ze všech zemí mimo EU. Ve své první fázi se však CBAM zaměří pouze na ty druhy zboží, u kterých je největší riziko úniku uhlíku – cement, železo a ocel, hliník, umělá hnojiva, vodík, elektřina. Po úplném zavedení mechanismu do praxe (předpokládá se rok 2026) bude CBAM fungovat následovně:

  • dovozci výše uvedeného zboží z EU budou muset každý rok deklarovat množství zboží dovezeného do EU a množství uhlíku, které vzniklo jejich výrobou (tzv. deklarace embodied carbon),
  • poté vydají odpovídající počet certifikátů CBAM,
  • za vydané CBAM certifikáty musí uhradit sumu vypočtenou dle průměrné ceny emisních povolenek (ETS) v eurech za tunu emitovaného CO2.

Časová osa regulací CBAM 

Nařízení CBAM oficiálně vstoupilo v platnost v květnu 2023. Nicméně v praxi se začne aplikovat od října 2023, přičemž se jedná o přechodné období, které bude trvat až do roku 2026. Dle aktuálních informací z oficiálních stránek Evropské komise během tohoto přechodného období nebudou platit pravidla CBAM v plném rozsahu.

Například firmy budou mít povinnost reportovat emise, ale nebudou muset platit za uhlík spojený s výrobou tohoto importovaného zboží. Soubor pravidel a požadavků na vykazování emisí v rámci systému CBAM bude postupně upřesněn v prováděcích aktech, který přijme Evropská komise po konzultaci s výborem CBAM složeným z odborníků z členských států EU a na základě zpětné vazby z praxe fungování celého systému.