1. 8. 2023 Redakce 1 minuty čtení

Evropská komise představila pravidla pro snadnější opravitelnost výrobků

Produkty, které už nemají pro spotřebitele využití nebo jejich funkčnost dosloužila, lze opravit nebo repasovat.

Evropská komise představila pravidla pro snadnější opravitelnost výrobků

Evropská komise představila pravidla pro snadnější opravitelnost výrobků
Zdroj: Evropská komise představila pravidla pro snadnější opravitelnost výrobků, Zdroj: ThisisEngineering RAEng

Right to repair v kostce

Nedostatečné opravy výrobků mají za následek až 35 milionů tun odpadu, 30 milionů tun neefektivně využitých výrobních zdrojů a 261 milionů tun emisí skleníkových plynů v EU ročně. Návrh pravidel podporující opravitelnost výrobků uspoří spotřebitelům finanční prostředky, usnadní proces opravy a v neposlední řadě sníží produkci odpadu a podpoří realizaci cílů Zelené dohody. Návrh zajistí, aby bylo více produktů opraveno se zákonnou garancí i mimo ni.

Evropská komise doufá, že větší poptávka po opravách produktů nastartuje tento sektor ekonomiky a bude motivovat producenty a obchodníky k tvorbě udržitelných business modelů. Návrh pravidel obsahuje zejména:

  • Právo spotřebitelů (tzv. right to repair) požadovat u svých výrobců opravu výrobků, jakými jsou pračka nebo televizor. 

  Opravitelnost se bude týkat především elektroniky, která po sobě zanechává velké množství tzv. e-wastu.

  • Výrobci budou mít povinnost informovat spotřebitele o výrobcích, které jsou v rámci této legislativy povinni opravovat.
  • Vznik online platformy sloužící k opravám. Ta bude spojovat spotřebitele s opraváři a prodejci repasovaného zboží v dané lokalitě. 
  • Součástí návrhu je i zavedení evropského informačního formuláře o opravách, který si budou moci spotřebitelé vyžádat u výrobců zboží. Tím dojde ke zvýšení transparentnosti a dostupnosti servisních služeb u výrobců zboží.
  • Návrh dále stanovuje vypracování evropské normy kvality pro opravárenské služby. V rámci této standardizace se budou opraváři zavazovat k dostatečné kvalitě svých služeb, a to například díky odpovídající kvalifikaci včetně získání živnostenského oprávnění pro opravárenské služby.