24. 1. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Jaké jsou dopady EU Taxonomie na finanční a nefinanční sektor?

EU Taxonomie je nástroj, který stanovuje kritéria udržitelnosti a umožňuje tak klasifikaci ekonomických aktivit.

Jaké jsou dopady EU Taxonomie na finanční a nefinanční sektor?

Jaké jsou dopady EU Taxonomie na finanční a nefinanční sektor?
Zdroj: Jaké jsou dopady EU Taxonomie? Zdroj: Karolina Grabowska

Na koho se vztahuje EU Taxonomie?

Povinnost reportovat dle EU Taxonomie platí od roku 2021 pro společnosti, které spadají do působnosti směrnice NFRD o nefinančním výkaznictví. Jedná se zejména o velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci, například banky a pojišťovny nebo společnosti kótované na burze. Oblast působnosti se však rozšíří na všechny společnosti, na které se od roku 2025 vztahuje novější směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování.

Jaké jsou dopady EU Taxonomie?

Velké průmyslové podniky kótované na burze s více než 500 zaměstnanci musí zveřejňovat informace o tom, jaký podíl na celkovém obratu, investičních a provozních výdajích tvoří aktivity, které jsou v souladu s Taxonomií. Finanční instituce pak musí reportovat, do jaké míry jsou jejich aktiva a finanční portfolia v souladu s Taxonomií. Při reportingu jsou tak závislé na vykazovaných datech dalších stran, většinou průmyslových podniků.

  Dopady taxonomie na podnikání jsme se zabývali také v našem webináři.

Co vyplývá z analýzy zveřejněných dat?

Společnost PwC prováděla analýzu reportovaných dat dle EU Taxonomie za rok 2023. Z reportu vyplývá, že odvětví vykazují značně rozdílné výsledky. Automobilový průmysl, sektor energetiky, surovin a nemovitostí vykazuje nejvyšší podíly ekonomických činností v souladu s Taxonomií, zatímco maloobchod a sektor zdravotnictví vykazuje nejnižší kompatibilitu.

Klíčovým zjištěním analýzy také je, že reporting dle EU Taxonomie u analyzovaných společností a institucí stále do značné míry postrádá transparentnost a srovnatelnost. Kvalita a srovnatelnost údajů jsou nízké dokonce i v rámci konkrétních odvětví, a to hlavně z důvodu měnící se metodiky použité při hodnocení aktivit. Z reportu navíc vyplývá, že 23 % ze zkoumaných finančních institucí neuvádí podrobnosti výpočtu. 

Toto zjištění je problematické z toho důvodu, že reporting dle Taxonomie je důležitou referencí hlavně pro akcionáře a investory, kteří na základě těchto dat mají dělat informovaná rozhodnutí. Aby však reporting dle Taxonomie byl pro tuto skupinu stakeholderů užitečný, musí být údaje porovnatelné. K tomu je třeba, aby nefinanční společnosti optimalizovaly sběr a zpracování dat a finanční instituce zajistily větší standardizaci svých metod výpočtu.