EU už se připravuje, aby byla "Fit for 55". Jak budou reagovat firmy?

Doba čtení   2 min
Sdílet

V rámci Zelené dohody pro Evropu si EU stanovila závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Jako dílčí bod na této cestě směrem ke klimatické neutralitě v prosinci 2020 EU zvýšila své ambice v oblasti klimatu a zavázala se snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 % (ve srovnání s úrovněmi z roku 1990).

EU už se připravuje, aby byla
Zdroj: Unsplash

15. července 2021 přijala Evropská komise v této souvislosti komplexní legislativní balíček „Fit for 55“, který má za cíl zrevidovat politiky EU v oblasti klimatu, využívání půdy, energetiky, dopravy a zdanění energie tak, aby vyhověly uvedenému závazku snížení čistých emisí skleníkových plynů EU do roku 2030 alespoň o 55 %.

A jaké jsou navrhované změny do roku 2030?

  • další snížení celkového emisního stropu v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) a zřízení nového samostatného systému ETS pro distribuci pohonných hmot pro silniční dopravu a budovy,
  • ambicióznější cíle na snižování emisí do roku 2030 (oproti roku 2005) pro budovy, dopravu, zemědělství, odpady a průmyslová odvětví mimo ETS (navrhované snížení pro Česko o 26 %),
  • zvýšený cíl na úrovní EU do roku 2030 na podíl energie z obnovitelných zdrojů (na 40 %), včetně konkrétních cílů pro dopravu, vytápění a chlazení, budovy a průmysl,
  • ambicióznější závazné roční cíle pro snížení spotřeby energie,
  • zrychlený přechod k čisté mobilitě,
  • revizi daňového systému pro energetické produkty ve prospěch ekologičtějších paliv,
  • nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) pro dovoz vybraných výrobků ze zemí mimo EU (cement, železo a ocel, hliník, hnojiva, elektřina).

Dosavadní reakce na balíček Fit for 55 však nebyly jen pozitivní. Ben Hague, expert na cirkulární ekonomiku z CIRA Advisory, vysvětluje proč:

Chápu, že se pro někoho může jednat o kontroverzní téma. Pokud jde o snižování emisií skleníkových plynů, věnovala  se EU doposud převážně energetice. Přitom se na redukci až 45 % emisí mohou významně podílet i materiály a fyzické produkty. Pozornost by se tedy měla zaměřit i na potenciál cirkularity materiálů a výrobků a jejich recyklaci, opravu či opětovné využití.

Zdroj: https://ellenmacarthurfoundation.org/

 

Jeho slova dokládá stále aktuální studie z roku 2019 Completing the Picture organizací Ellen MacArthur Foundation a Material Economics, která hodnotí dnešní úsilí v boji proti změně klimatu zaměřené hlavně na klíčovou roli obnovitelných zdrojů energie a opatření energetické účinnosti. Pro naplnění klimatických cílů však bude také potřeba řešení zbývajících 45 % emisí spojených s výrobou a produkty. Cirkulární ekonomika nabízí systémový a nákladově efektivní přístup k řešení této výzvy. 

“A právě v této oblasti teď připravuje Evropská komise řadu dalších legislativních opatření v rámci Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství jakožto klíčové součásti celkového rámce Zelené dohody. Čistě pragmaticky vzato, přispívá k tomu také aktuální tržní situace, kde je realita taková, že materiálů, jakými jsou dřevo, kov a plasty, je ve světě nedostatek. Firmy a podniky by se tedy ve svých strategiích na další roky měly zaměřit i na to, jak pracují s těmito zdroji, a připravovat si interní cíle a opatření už nyní. “Fit for 55” je totiž “jen” první vlna legislativních návrhů k uplatnění ambicí a závazků Zelené dohody, tu druhou (cirkulární) má představit Evropská komise koncem letošního roku nebo začátkem příštího,” dodává Ben Hague s odkazem na dosud největší ambici EU, uhlíkovou neutralitu a fakt, že právě tato dekáda je v nastavených akčních plánech rozhodující.