29. 6. 2021 Redakce 1 minuty čtení

Evropská unie představila novou taxonomii pro udržitelné financování a transparentní reporting

Jaké změny čekají společnosti s novým balíčkem od Evropské unie a proč by měly už nyní zaměřit svou pozornost k nefinančnímu reportingu?

Evropská unie představila novou taxonomii pro udržitelné financování a transparentní reporting

Evropská unie představila novou taxonomii pro udržitelné financování a transparentní reporting
Zdroj: Nový nástroj pro transparentní udržitelné finance se bude postupně rozšiřovat do všech odvětví. Foto: Unsplash.com

Ačkoli už je to přes 3 roky, co mají firmy v Evropské unii povinnost reportovat své aktivity v oblasti CSR, výstupy a přístup společností je zejména v Česku nedostatečný. S novými opatřeními Evropské komise ale přichází nová motivace směřující ke společnému cíli, kterým je Zelená dohoda, a především sjednocující jazyk, který umožní transparentnější komunikaci i financování v oblasti udržitelnosti.

Nová taxonomie EU

Taxonomie je nový nástroj, prostřednictvím něhož chce evropská unie usnadnit investorům financováním do projektů, které jsou v souladu s cíli Zelené dohody. Zároveň poskytuje jasný rámec pro zveřejňování informací o aktivitách v oblasti udržitelnosti, které budou transparentní a srozumitelné jak pro finanční instituce, tak pro širokou veřejnost.

Nový balíček opatření se bude nejprve vztahovat na odvětví, jakými jsou energetika, lesní hospodářství, výroba nebo doprava, později se rozšíří do dalších oborů.

Proč podnikat udržitelně

Transparentní a co nejpodrobnější nefinanční reporting je důležitý zejména pro investory, akcionáře, ale i zaměstnance a širokou veřejnost, která se čím dál tím víc zajímá o to, u jakých firem nakupuje. CSR reporting, který obsahuje nejen pozitivní vliv společnosti na okolí, ale i negativa, kterých si je firma vědomá a na kterých pracuje, má také výrazný vliv na to, jak je značka vnímána veřejností a jakou má pověst.

Co by měl nefinanční reporting zahrnovat?

  • Transparentní a konkrétní analýzu aktivit, dopadů a rizik firmy v oblasti udržitelnosti;

  • pozitivní i negativní vliv společnosti na své okolí;

  • konkrétní dosažitelné cíle, kterých chce firma dosáhnout;

  • postup, jakým společnost cílů plánuje dosáhnout, a jeho odůvodnění.

Motivací pro přechod na cirkulární fungování firem by nemělo být pouhé PR. Cílem je systémová změna, ze které budou profitovat nejen firmy, ale celá společnost. Přečtěte si více o příležitostech, které přináší evropská Zelená dohoda.