2. 8. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Konec netransparentního ESG reportingu: EU se dohodla na finální podobě Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD)

Koncem června se Evropský parlament a Rada EU dohodly na finálním znění Směrnice o reportování udržitelnosti, která přináší jasná pravidla...

Konec netransparentního ESG reportingu: EU se dohodla na finální podobě Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD)

Konec netransparentního ESG reportingu: EU se dohodla na finální podobě Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD)
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Daniel Öberg

Klíčovou změnou je tak například stanovení společných evropských standardů pro ESG reporting. Zejména zveřejňování takových údajů, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeby surovin a produkci odpadu, jsou zásadní pro cirkulární ekonomiku. Další zásadní novinkou je i rozšíření okruhu firem, na které se nová pravidla vztahují. Dle Frank Bold se nová pravidla budou týkat více než tisíce firem v Česku – stará pravidla byla relevantní pouze pro dvacet velkých korporací. Pravidla EU pro nefinanční reporting se vztahují na všechny velké společnosti a všechny společnosti kotované na regulovaných trzích na burzách. Povinnost se rozšiřuje i na vyhodnocování těchto indikátorů u dceřiných společností.

Pravidla se rovněž vztahují na kotované malé a střední podniky, nicméně se bere ohled i na jejich specifika, díky čemuž během přechodného období můžou být vyňaty z uplatňování směrnice do roku 2028.

Důvodem pro změnu v této regulaci jsou současné mezery v nefinančním reportingu, absence standardizovaných indikátorů a široké rozšíření dobrovolných schémat certifikací v oblasti udržitelnosti, které postrádají transparentnost. Výše zmíněné faktory brání rozvoji udržitelného financování. Nově musí být reporting udržitelnosti ověřen akreditovaným nezávislým auditorem nebo certifikačním orgánem.

Nová pravidla musí být transponována do české legislativy již v roce 2023 tak, aby Směrnice nabyla účinnosti v roce 2024. Bude mít následující harmonogram:

  • 2024: prvně se bude legislativa vztahovat na firmy, které už dnes podléhají povinnosti nefinančního reportingu.
  • Od roku 2025 se povinnost bude vztahovat na velké společnosti nad 250 zaměstnanců, na které se směrnice zatím nevztahovala.
  • 2026: pravidla se začnou vztahovat na malé a střední podniky kotované na burze na regulovaných trzích.

Sektorové standardy pro reporting udržitelnosti budou připravené a nabydou účinnosti v roce 2024. Dnes jsou známé první návrhy standardů, které jsou k nahlédnutí zde.

Vysoká kvalita ESG reportingu postavená na spolehlivých a standardizovaných datech je základním předpokladem pro mobilizaci zelených investic, které jsou nezbytné k udržitelné transformaci evropské ekonomiky, její energetické a materiálové bezpečnosti. Nová legislativa je stěžejním krokem k naplnění této vize.