Magická tři písmena ESG a jejich rating

Doba čtení   2 min
Sdílet

V jednom z našich minulých článků jsme vám udělali pořádek v pojmech udržitelnost a ESG. Udržitelnost cílí na zachování základních potřeb dneška dalším generacím, k zajištění ekologické rovnováhy a životní úrovně. ESG pohled je naopak více specifický. Dává konkrétní návod, který ukazuje na soubor kritérií z oblasti environmentální, sociální a správní. Může vám vyvstat na mysl otázka, jak jako firma zjistím svou úroveň v oněch magických třech písmenech ESG. Odpovědí je ESG rating.

Magická tři písmena ESG a jejich rating
Zdroj: Envis

Skóre v ratingu ESG je měřítkem vystavení společnosti k dlouhodobému riziku v environmentální, společenské a governance oblasti. Tyto aspekty jsou často opomíjeny v tradičních finančních analýzách. ESG rating spojený s finanční analýzou může pomoci investorům lépe pochopit firmu z dlouhodobého hlediska a její celkový potenciál. Odhalí rizika, která by mohla ovlivnit finanční stabilitu firmy. Zároveň ESG rating například dokáže sestavit komplexní obrázek o ekologické stopě společnosti a jejích udržitelných aktivitách, jak společnost podporuje komunitu a zda není v rozporu s příslušnými zákony a předpisy.

Rizika ESG

Existují odlišná ESG rizika, která mohou ohrozit různé firmy. Kategorie governance je však důležitá pro všechny odvětví stejně. Jako příklad dané problematiky můžeme uvést vodu, která je důležitým zdrojem pro všechny, ale jen pro některé firmy tvoří velké ESG riziko. Pro těžební firmu má voda klíčovou roli a determinuje, zda je společnost zisková. Zatímco ve finančním sektoru se jedná o méně důležitou komoditu, pro společnost z finančního sektoru je velkým ESG rizikem naopak kybernetická bezpečnost. 

Zaměření ESG ratingu

ESG rating se zaměřuje na úroveň rizika firmy v konkrétním průmyslu, na základě jejich aktivit a celkovém objemu a místě operací. Rating se také zabývá řešeními společnosti, jak tato rizika vybalancuje. Společnosti, které nezvládají zmírňovat svá ESG rizika, disponují například větší volatilitou a nesrovnalostmi v účetnictví. 

Slabý ESG rating signalizuje například to, že firma nezvládne zmírnit svá rizika v oblasti vodních zdrojů, vznikajících odpadů a emisí. Nedokáže zajistit odpovídající bezpečnost svým zaměstnancům a ve svém vedení má patrnou korupci. 

Existují stovky agentur, které poskytují výpočet skóre ESG a pomohou vám tak zjistit, jak na tom jste právě vy. Agentury hodnotí firmy na základě jejich předpisů, systému a celkových opatření vůči „environment, social and governance”. Informace sbírají z několika zdrojů, jako jsou firemní publikace, média, veřejná databanka, nevládní organizace a další stakeholdeři. Využívá se i dotazník ke sběru potřebných informací. Firma je hodnocena na základě odvětví působení a relativně vůči dalším společnostem. Tímto dojde k získání univerzálního ratingu, který je srovnatelný napříč odvětvím. 

V příštím článku se můžete těšit na představení jednotlivých ESG ratingů. Věřte, že je nabídka velice bohatá.