Seriál: Certifikace, základ důvěryhodnosti

Doba čtení   3 min
Sdílet

Se zvyšováním zájmu o certifikované přírodní produkty prudce narostl počet bio a eko certifikací. Za poslední roky se jejich počet celosvětově dostal na přibližně 500. Některé však platí jen v určitých státech. To ale stěžuje spotřebiteli orientaci v tom, které výrobky jsou skutečně důvěryhodné v dané zemi. Ale jak se v nich vyznat? Poradíme vám v naší nové sérii o certifikacích. V tomto článku se podíváme obecně na jejich definici a na oblast potravinářství, hospodářství a pěstitelství.

Seriál: Certifikace, základ důvěryhodnosti

Co jsou to certifikace a proč by se na ně nemělo zapomínat

Certifikace je osvědčení o tom, že výrobky nebo služby jsou v souladu s definovanými požadavky a splňují očekávané parametry. Uděluje je nezávislý kontrolní orgán, který určí, co vše má být splněno a následně provádí pravidelně audit certifikované kvality. Vydávané jsou většinou na rok. Některé typy certifikátů fungují na národní úrovni, jiné jsou mezinárodní a mají bohatou historii. Nejvíce známé jsou certifikace na bio a eko potraviny a kosmetiku, avšak vlastní certifikace má každé odvětví. Dělí se podle oboru a typů výrobků. Jiné certifikáty se používají v potravinářství, jiné v textilním průmyslu a kosmetickém průmyslu a jiné ve výrobě. Své certifikáty mají i služby.

Co obnáší získání certifikace

Obecně platí, že k získání certifikátu vede dlouhá cesta plná trpělivosti a financí. Když chce výrobce označit relevantním certifikátem, musí splnit řadu podmínek, zpřístupnit audity a zaplatit certifikaci za každý produkt zvlášť. Tyto aspekty jsou často důvodem k tomu, že se výrobci chtějí k získání certifikace vyhnout standardům nebo je jednoduše obejít. Navzdory tomu ale i tak uvádějí, že jejich zboží je bio, eko, udržitelné, přírodní nebo organické. 

Certifikace napříč jednotlivými segmenty a výrobou

Certifikáty v potravinářství, hospodářství a pěstitelství

Nejznámější zkratkou v „eko” certifikacích je zkratka BIO. Označuje potraviny pocházející z kontrolovaného ekologického zemědělství. BIO deklaruje, že farmář nepoužívá syntetické chemikálie k pěstování nebo k produkci svých výrobků. Na rostlinné produkty nesmí být používané herbicidy, pesticidy a umělá hnojiva. U živočišných produktů musí být zajištěno, aby byla zvířata chována ve volných výbězích a měla dobré podmínky pro život. Proto se zkratka používá hlavně pro potraviny a kosmetiku.

U BIO produktů se spotřebitel v České republice může spolehnout na tzv. „BIO zebru”. Toto označení představuje celostátní ochrannou známku pro bio potraviny. Využívá jedno národní logo, které nesou všechny produkty splňující veškerá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. V Česku si výrobce může vybrat, kterou ze tří nezávislých kontrolních organizací požádá o kontrolu a následné udělení certifikátu. Jsou jimi KEZ, o.p.s., ABcert AG a BIOKONT CZ. Certifikát firma získá jen na jeden rok a při nedodržení předpisů může být kontrolním orgánem odebrán. Sleduje se, jak žijí hospodářská zvířata, čím jsou krmena a zda je o ně dobře postaráno. U rostlinných produktů se kontroluje složení a přítomnost toxických pesticidů či nepovolených látek. Všechny tyto produkty jsou poté označené nejen logem „BIO zebra”, ale i slovem BIO, kódem organizace, která certifikaci udělila, i logem EU, tzv. BIO listem. 

V USA se místo BIO označení používá výraz „organic”. Vychází ze zkratky USDA Organic, což je americká národní certifikace udělovaná dle kritérií pro ekologické zemědělství. Pokud chce český produkt nést označení „organic”, musí splňovat normy směrnice „NOP Final Rule“. „NOP Final Rule“. Platí to u zemědelské výroby, sběru planě rostoucích rostlin a jejich zpracování i pro proces výroby. V potravinářství se pro kávu, čaj a kakao ještě používá zkratka UTZ, což je globální program pro udržitelné pěstování kávy, kakaa a čaje.

V dalších dílech se budeme věnovat certifikacím v oblasti kosmetiky, textilu, ale i stavebnictví.