21. 10. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Taxonomie EU: na co si dát pozor

Taxonomie EU je aktuálně velmi často skloňované téma, na které je však opravdu dobré svou pozornost zaměřit. Proto se toto témata stalo...

Taxonomie EU: na co si dát pozor

Taxonomie EU: na co si dát pozor

Čím se taxonomie EU zabývá

Taxonomie firmám ulehčuje identifikovat, jakou ekonomickou činnost lze považovat za environmentálně udržitelnou. V principu se jedná o nástroj sloužící k transparentnosti aktivit firem, který by měl předejít praktikám greenwashingu.

Obecně lze říct, že taxonomie EU je velice komplexní soubor opatření, která se budou do reality implementovat postupně. V první řadě postihne velké podniky, u nichž bude sledován dopad jejich aktivit na životní prostředí, a sice formou reportingů. Do této fáze budou zapojeny i subjekty finančních trhů. Do budoucna je také plánované sledování aktivit středních a menších podniků. Proto by měly novou legislativu sledovat.  

Důležitou roli hraje 6 environmentálních cílů

V současnosti jsou platná dvě základní hodnoticí kritéria: 

  • zmírňování změny klimatu s cílem směřujícím ke snížení skleníkových plynů,
  • přizpůsobování se změně klimatu.

Další čtyři hodnoticí kritéria budou dle plánu vydána začátkem příštího roku a s výše zmíněnými budou úzce souviset. Budou se zaměřovat na tyto oblasti:

  • přechod na oběhové hospodářství,
  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, 
  • prevence a omezování znečištění,
  • ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Obecně lze shrnout, že v další etapě bude kladen důraz na cíle přechodu na oběhové hospodářství, které má zajistit zvýšení recyklace materiálů a současně tak snížení materiálové spotřeby. Znovuvyužití výrobků, jejichž životní cyklus je na konci, hraje a bude hrát obrovskou roli. Tím, že se sníží míra skládkování, zároveň zajistíme i omezení znečištění půdy a ovzduší, což je dalším z environmentálních cílů. 

Velký dopad máme i na znečištění vodního prostředí, aniž bychom si to uvědomovali. Další cíl se tak zabývá ochranou mořských zdrojů. Na závěr tohoto všeho je také potřeba myslet nejen na ochranu, ale i na obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Banka jako partner pro plnění cílů udržitelnosti

Banky zastávají na cestě k firemní udržitelnosti velkou roli. U projektů naplňující cíle udržitelnosti dokážou pomoct s financováním investic i financováním provozním. Zelené projekty se navíc i setkávají s viditelnou úsporou nákladů. 

Došli jste k názoru, že se vás taxonomie ať už v blízké, či vzdálenější době dotkne a chcete proto začít jednat? Základem je znalost daného problému. Poslechněte si proto webinář s odborníky z praxe, jehož záznam naleznete zde.