5. 9. 2022 Redakce 1 minuty čtení

Udržitelný slovníček #2: ESG a vše okolo něj

Pomocí udržitelného slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tak trochu encyklopedie,...

Udržitelný slovníček #2: ESG a vše okolo něj

Udržitelný slovníček #2: ESG a vše okolo něj
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Ben White

ESG – Zkratka, která v sobě skrývá tři slova – environmentální, sociální a governance, do češtiny volně přeloženo jako řízení firmy. Jedná se o koncept, dle kterého bude hodnocena úroveň udržitelnosti evropských firem. Hodnoceny budou nejen ekologické dopady (E), ale také sociální efekty (S) v podobě wellbeingu uvnitř firem. Oku evropských hodnotitelů neujde ani způsob řízení firmy (G).

Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD) – Evropská směrnice, která sjednocuje standardy ESG reportingu pro všechny členské země EU. Směrnice zajistí větší transparentnost ESG reportingu, především v nefinančních indikátorech. Legislativně účinná bude směrnice pro některé firmy již od roku 2024.

ESG reporting – Proces, ve kterém firma poskytuje data, která budou sloužit pro následné vyhodnocování jednotlivých okruhů ESG. Jedná se nejen o číselné ukazatele, ale například i o popsání obchodních strategií a modelů nebo uvedení informací o vnitřním životě firmy.

ESG rating – Proces vyhodnocení vstupních dat ratingovými agenturami. Ty určí skóre, jak je na tom firma s udržitelností z pohledu ESG kritérií. ESG rating narozdíl od jednotlivých vstupních dat ukazuje komplexní obrázek o tom,  jak jsou firmy připravené na rizika z environmentálních, sociálních a governance oblastí. Firmy tak mohou  vyčíst konkrétní oblasti, ve kterých mají rezervy a  investoři naopak získají cenné informace o potenciálu nebo rizikovosti firmy.

ESG ranking a benchmark – Ranking představuje žebříček firem sestavený dle zvolené srovnávané metriky, tj. od nejlepších po nejhorší. Benchmark je naproti tomu srovnání s vybranou firmou, a to dle stejné metriky. Pro benchmark se většinou používá nejlepší firma z daného žebříčku.

ESG index – Veřejně obchodovaný fond s akciemi firem, které získaly dobrý ESG rating, a jsou tak atraktivní pro udržitelně smýšlející investory. Mezi takové fondy patří například KBI Water Fund nebo KBI Infrastructure.

 

Předchozí díl udržitelného slovníčku: Textil a vše okolo něj